Mita Kokusai Bldg. 13F
1-4-28 Mita
Minato-ku, Tokyo 108-0073
Japan
+81.3.5427.7311
Hitoshi Shioya
Representative
hshioya@golin.com